Acetilén (dissous)

Tiszta állapotban színtelen, enyhén éterszagú, erősen bódító hatású, nagyon reakcióképes, gyúlékony, a levegőnél könnyebb gáz. Kalcium-karbid (CaC2) és víz reakciójából lehet előállítani, vagyis a kalcium-karbid vízzel érintkezve acetiléngázt fejleszt, mivel a karbidgyártás a nagy energiaigénye miatt nagyon költséges, ezért ipari méretekben (hazánkban is) inkább metánból állítják elő.

Gáz gyűjtő

Szennyezői, mint PH3, H2S, AsH3 és NH3 okozzák az acetilén tipikus, fokhagymára emlékeztető szagát. Nagy hőmérsékleten és/vagy nyomáson, ill. katalizátor jelenlétében hevesen felbomlik. Levegővel, oxigénnel, klórral és más oxidáló gázokkal robbanóelegyet képez. Egyes fémekkel, különösen rézzel, ezüsttel, vagy higannyal robbanóképes acetilidet képez. Biztonságosan nyomás alatt oldott gázként szállítható és tárolható, acetonnal átitatott porózus masszával töltött palackban (disszugáz). Aceton oldószer helyett újabban palackkötegekben dimetil-formamidot (DMF) is használnak. Az „A” tűzveszélyességi osztályba tartozik, gyulladási hőmérséklete 335 °C, robbanási határértéke igen tág: 1,5-82 (oxigénnel 93) térfogatszázalék között mozog. A dissous gázt hosszú, hengeres fémpalackokban hozzák forgalomba, amelyben a maximális nyomás 15, legfeljebb 20 bar.

Tisztasági fok / Összetétel

Acetilén 1.8 ipari: acetilén (acetongőzzel telített) min. 98.0 %(V/V)
Acetilén 2.6: acetilén (acetongőzzel telített) min. 99.6 %(V/V) inkl.N2*

Felhasználási területei:

  • Hegesztés és lángvágás: Az ömlesztő hegesztéshez koncentrált hőhatást kell biztosítani. Ehhez valamilyen éghető gázt oxigénnel keverve égetnek el erre alkalmas berendezéssel, hegesztőpisztollyal. Az éghető gáz lehet hidrogén, acetilén, propán-bután, de általában acetilént alkalmaznak, más néven dissous gázt.
    Lángvágás

    A dissous gáz jelentése oldott gáz, és mivel az acetilén jól oldódik acetonban,  a palackokban  acetilén–aceton elegy van, amit egy porózus töltőmassza foglalja magába. A töltőmassza feladata a palack robbanásának megakadályozása. 1 liter aceton 1 bar nyomáson, 15 °C-on körülbelül 24 liter acetilén gázt képes elnyelni. Egy 40 literes palackban 16 liternyi aceton van, ami 15 bar nyomáson 5400 liter tárolható dissous gázt jelent. Az acetilént és az oxigént is nyomáscsökkentő szelepen át vezetik a hegesztőpisztolyba.

    Utcai lámpa
  • Világítás: Bányász lámpák, a közvilágítás és a hintók lámpáit is acetilénnel használták.
  • Műanyaggyártás: PVC alapanyaga az acetilén.
  • Egyéb felhasználás: Etán készítés.

Biztonságtechnikai adatok:

Robbanási határérték levegőben 2,3 – 78 %(V/V) (78% felett bomlás)
Öngyulladási hőmérséklet 305 °C

Szelepcsatlakozás:

Palack: DIN 477 Nr. 3: kengyeles

Palackköteg (bündel): M 28 x 1,5 LH

Javasolt szerelvények:

Az összes palackozott gázok közül egyedül a dissous gázpalack reduktorát rögzítik kengyeles megoldással, a többit menetesen. Constant 2000 egylépcsős, kengyeles szelepcsatlakozású nyomáscsökkentő.

Jelölések:

Palackváll színjelölése: gesztenyebarna (RAL 3009)

Szállítási formák:

Palacktípus (űrtartalom liter) Töltetmennyiség (kg) Töltetmennyiség (kg)
acetilén 1.8 ipari acetilén 2.6
  Pd 5 0,8
  Pd 10 1,8 1,8
  Pd 14 2,0 2,0
  Pd 27 3,6 / 4,0 3,6 / 4,0
  Pd 40 6,0 / 7,5 6,0 / 7,5
  Pd 50 10,0 10,0
Bündeltípus (palackköteg) Töltetmennyiség (kg) Töltetmennyiség (kg)
  B 12 x Pd 50 105,0 105,0
  B 12 x Pd 50 DMF* 105,0 / 112,0

* Az oldószer aceton helyett dimetil-formamid (DMF).
Jelmagyarázat: Pd = disszupalack, B = bündel; Pd 5 = 5 liter űrtartalmú disszupalack; B 12 x Pd 50 = 12 db 50 literes disszupalackból álló bündel

Megjegyzés: Minőségi okokból idegen palackba nem töltünk acetilént. Stabilitási okokból a palackozás nyomás alatt oldott gázként történik, ahol az oldószer általában aceton (ritkábban DMF). Gázelvétel során a gáz oldószergőzöket tartalmaz.

További termékeink: